DVD Flyt

Oplysningspligt i medfør af Persondataloven

I forbindelse med udførelse af vores flyttearbejde samt til brug ved fakturering, indsamler vi dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke udføre vores arbejde korrekt. Oplysninger bruges i forbindelse med flytning og ved fakturering. I tilfælde af manglende betaling vil dine oplysninger kunne videregives til advokat eller inkassobureau.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og sikkert i henhold til Persondataloven, og vi gemmer dine
oplysninger i 5 år i vores bogholderi. Oplysninger, der ikke længere er relevante, slettes.

Den dataansvarlige er indehaver af DVD Flyt, Søren Arensberg. Du kan kontakte Søren Arensberg, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du vil gøre
indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videreformidles ikke til tredjemand uden dit samtykke. Dit samtykke kan til enhver tid
tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig via andre medier, sociale netværk eller lignende,
ligesom vi heller ikke samkører vores registre med andre.

Vi opbevarer dine oplysninger elektronisk og forsvarligt på vores computere. For at sikre at
uvedkommende ikke kan få adgang til dem og deres data, er computerne placeret under kontrollerede forhold, med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling kræver det, opdaterer vi vores oplysninger om persondata.

Det vil i det tilfælde fremgå af hjemmesiden, at vilkårene er ændret.

Kontakt os

Ring til os nu og få et godt tilbud.
Vi sidder klar ved telefonerne på 70 15 70 70

Kontakt os på 70 15 70 70